Договор оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Цей Договір є угодою між Фізичною особою–підприємцем Ввєденською Єлизаветою Андріївною (інтернет-магазин «www.comics.ua») (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт натисканням на кнопку «Купити».
1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення
2.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
2.2 Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів, запропонованих Покупцю Продавцем.
2.3. Адміністрація Інтернет-магазину — співробітники, уповноважені на управління Сайтом www.comics.ua.
2.4. Товар — матеріальний об'єкт, пропонований до продажу Продавцем, розміщений на сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та зазначено статус його доступності.
2.5. Інтернет–магазин — сайт Продавця («www.comics.ua»), створений для укладення договорів роздрібної купівлі–продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.
2.6. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
2.7. Покупець — будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що діє на підставі цивільної або господарської правосуб'єктності, яка виявила бажання замовити товар за допомогою використання Інтернет-ресурсу, з іншого боку, надалі іменовані - Сторони, уклали цей Договір.

2.8. Продавець – ФОП Ввєденська Є.А., здійснює провідне управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою www.comics.ua.
2.9 Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2.10. Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на Сайті Інтернет-магазину, доступ до якого мають лише Покупець та Продавець, де відображається персональна інформація Покупця та історія розміщених ним Замовлень.
2.11. Контент — об’єкти інтелектуальної власності, які представлені на сайті, що надані у різних форматах Продавцем та представлені для огляду, скачування та інших дій Покупцем разом з невиключною ліцензією на використання.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.
3.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
3.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.
3.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.


4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Купити». Також здійснити замовлення можна перетелефонувавши на будь-який із номерів, вказаних на початковій сторінці Сайту або ж написавши у чат.
4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
● прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (отримувача);
● електронну пошту;
● адресу доставки Товару;
● контактний номер телефону;
● та іншу необхідну інформацію.
4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.
4.6.Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.7. Детальна інформація про замовлення з зазначенням найменування, ціни, кількості вибраного Товару, статусу замовлення, а також сума до оплати міститься в розділі “Особистий кабінет” на сайті та/або надсилається на електронну адресу Покупця після оформлення замовлення.
4.8. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).
4.9. При відсутності Товару Покупець вправі замінити його іншим Товаром або анулювати замовлення.
4.10. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.
4.11. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 – 4.4. цієї Оферти.
4.12. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.
4.13. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про товар якомога точніше. Однак в силу технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товарах в будь-який час.
4.14. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначно відрізнятися від кольорів реальних зразків. Конкретний екземпляр Товару який отримує Покупець, може відрізнятися (за формою, кольоровою гамою, розміром, індивідуальним особливостям) від зображення окремої товарної позиції на сайті.
4.15. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


5. Вартість товару, доставка та порядок оплати

5.1 Вартість Товару визначаються Продавцем самостійно та вказана на сайті Інтернет-магазину. Ціна Товару вказана на сайті у гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.
5.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю.
5.4. Повна вартість замовлення складається з вартості товару, зазначеної на сторінках інтернет – магазину, і вартості доставки.
5.5. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником при доставці товару Покупцю. Співробітники інтернет-магазину, на прохання Покупця, можуть називати Покупцеві орієнтовну вартість доставки виключно в ознайомлювальних цілях. При замовленні від 700,00 грн. товару на сайті - доставка безкоштовна.
5.6. Плата за доставку Товару у точку видачі товарів не стягується.
5.7. Замовлення зроблені Покупцем у вихідні та святкові дні обробляються Продавцем в перший робочий день.
5.8. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання строків доставки, вказаних на Сайті, однак, затримки доставки можливі в результаті непередбачених обставин, які знаходяться поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця в разі виникнення форс-мажорних обставин і узгоджує нові умови доставки по електронній пошті або за допомогою засобів телефонного зв'язку.
5.9. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
5.10. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».
5.11. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.
5.12. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.13. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
5.14. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1.Покупець зобов’язаний:
а) до моменту укладення даного договору ознайомитися з його змістом, умовами і цінами, пропонованими Продавцем на сторінках сайту www.comics.ua
б)ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;
в)самостійно оформити замовлення в інтернет-магазині;
г) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;
д) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.
6.2.Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.
6.3.Продавець зобов’язаний:
а) дотримуватися умов цього договору;
б) передати Покупцю товар у відповідності з оформленим замовленням та умовами цього договору;
в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.
6.4.Продавець має право:
а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;
б) залишити за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій;
в) змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою www.comics.ua. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.

7. Обмін і повернення Товару

7.1. Повернення Товару здійснюється відповідно до умов повернення, зазначеними на Сайті за адресою в розділі «Повернення і обмін".
7.2. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.
7.3. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) затверджується Кабінетом Міністрів України. Зокрема згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 № 172, друкована продукція належної якості не підлягає поверненню або обміну, передбаченого статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів».
7.4. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.2. Договору, чинним законодавством України.
7.5. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на банківську карту або готівкою.
7.6. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
7.8. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
7.9. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

8. Відповідальність сторін

8.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
• змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
• за незначну невідповідність кольорової гами фотознімків Товару на сайті та оригіналу Товару;
• за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;
• за затримки в обробці Замовлення і доставці Товару, які відбуваються з причин, непідконтрольних Продавцю;
• за наслідки передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.
8.3. Покупець особисто несе відповідальність за використання та схоронність логіна та пароля до облікового запису Покупця у Інтернет-магазині.
8.4. Забороняється пропонувати або використовувати інформацію, розміщену на Сайті (в тому числі Контент), в комерційних цілях без письмової згоди його авторів / правовласників і Адміністрації Сайту, а також будь-яким іншим чином поширювати отриманий Контент, його копії.
8.5. Використання матеріалів сайту без письмової згоди Адміністрації не допускається. При узгодженому повному або матеріалів сайту, посилання на сайт є обов'язковим.
8.6. У разі старіння матеріалів (зокрема опису Товару) на Інтернет-сайті та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання чи неможливості використання цього Інтернет-сайту.
8.7. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від обов’язку виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
8.8. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні дії для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
8.9. Єдиним засобом відшкодування, що надаються Покупцеві в разі невідповідності фактичних умов продажу цієї Угоди, є надання Покупцеві права відмовитися від отримання відповідного товару і вимагати повернення сплаченої за нього вартості. Покупець має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання товару.
8.10. Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки, в тому числі за строки перевезення і схоронність Товару.
8.11. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у “формі кошика”. В випадку, якщо некоректне, неточне та/або невірне зазначення Покупцем даних у “формі кошика” призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою Товару за невірною адресою, або до видачі Товару неналежному Покупцю, всі пов’язані із цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених або належних до сплати в якості оплати Товару.

9. Політика конфіденційності та захисту персональних даних

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

 

10.Строк дії Договору та порядок його розірвання

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.
10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
11.3. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту опублікування її на Сайті.
11.4. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном 095-037-34-43 або електронною поштою, зазначеною на Сайті інтернет-магазину.
11.5. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про Товар.
11.6. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
11.7. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
11.8. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
11.9. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
11.10. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті "www.comics.ua" (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця "Контрагенти" з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

12.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
12.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.
12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

 

 

 

Реквізити Продавця:

ФОП Ввєденська Єлизавета Андріївна
Код ЄДРПОУ: 3410713561
Номер рахунку IBAN: UA843007110000026001052692170
Банк отримувач: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 300711

Платник Єдиного Податку. Не є платником ПДВ.

Обратный звонок

Введите номер телефона и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время